پیگیری حقوق معوق چندین ماهه پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج

پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارکنان بین 5 تا 10 ماه، تعطیلی بخش هایی از بیمارستان و بی توجهی مسئولین به این بیمارستان

موقعیت مسئله : البرز / کرج
تـعداد بازدید از این پویش
477 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

بيمارستان امام خميني(ره) کرج که متعلق به سازمان همياري شهرداري هاي استانداري البرز است، با مشکلاتي همچون پرداخت نشدن حقوق و مزايا، تعديل نيروها، تعطيلي واحدهاي مختلف بيمارستان و… روبه روست ، کارکنان نه تنها حقوقی نمی گیرند بلکه از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند و زندگی آن ها با مشکلات فراوانی روبه رو شده است. با وجود پیگیری ها اما مسئولین هیچ اقدام و کمکی نمی کنند. مشکلات بین مسئولین این بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی باعث شده است مشکلات بیشتر شود.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه