یکسان سازی حقوق کارگرهای مس سرچشمه رفسنجان

یکسان سازی نیروهای شرکتی، رفع مشکل بیمه و رفع بی عدالتی عمده خواسته این کارگران مس سرچشمه رفسنجان است.

موقعیت مسئله : کرمان / رفسنجان
تـعداد بازدید از این پویش
701 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

در حالی که تعدادی از کارگران در یک محل با یک شغل و سابقه کار میکنند ولی حقوق و مزایای آن ها متفاوت است و نسبت به آن ها بی عدالتی و تبعیض شده است. با وجود تولید بالا، فروش و صادرات خوب اما مسئولین اقدامی برای پرداخت درست حقوق و مزایای کارگران نمی کنند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه