شفاف سازی در نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

شرکت کشت و صنعت مغان با قیمتی غیرکارشناسی و غیرمعمول به بخش خصوصی واگذار شده است که نیاز به شفاف سازی دارد.

موقعیت مسئله : اردبیل / پارس‌آباد
تـعداد بازدید از این پویش
493 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
1 نفر
درصد مشارکت
0.2 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

قیمت پایه شرکت در مزایده اول 2.758 میلیارد تومان بوده است.در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به 2.219 میلیارد تومان کاهش پیدا می کند و دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و حدود 5 هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی های قابل فروش شرکت بیان شده است.این رقم در مزایده آخر به 1.761 میلیارد تومان کاهش پیدا می کند. که معلوم نیست چرا نزدیک به 458 میلیارد تومان قیمت نسبت به مزایده قبل کاهش پیدا کرده است. چنین کاهش قیمتی شدیدی نیاز به شفاف سازی دارد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0914 **** 079
avatar
0937 **** 776
توان بالقوه