رسیدگی به اجرای تمام و کمال قانون همسان سازی حقوق بازنشسگان

عدم اجراي مصوبه مجلس و عدم همسان سازي حقوق و مزاياي بازنشستگان با افراد شاغل

موقعیت مسئله : /
تـعداد بازدید از این پویش
41 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
2,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

قانون مدیریت خدمات کشوری سال‌هاست که به دست فراموشی سپرده شده است؛ مسئولان ما بازنشستگان را از یاد برده‌اند. در این شرایط بد اقتصادی و با این گرانی‌های افسارگسیخته، مستمری‌ای که دریافت می‌کنیم حتی کفاف نصف ماه را نمی‌دهد. قانون همسان‌سازی اجرایی نشده؛ خدمات رفاهی ناکافی ا‌ست و بیمه کارآمد و مکفی برای افراد بازنشسته وجود ندارد. در بودجه 97 هم متاسفانه مسئولین رقم مناسبی برای این قانون ندیده اند. چرا دولت قانون مصوب را تمام و کمال اجرا نمی کند، مجلس تا چه زمانی نسبت به عدم اجرای قانون می خواهد بی تفاوت بماند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان