مناسب سازی جمعه بازار یاسوج

مسئولین باحمایت، ساماندهی و تامین فضای ایمن جمعه بازار یاسوج به جای جابه جایی به مکانی کوچکتر و دارای غرفه های کمتر از قطع درآمد مردم جلوگیری کنند.

موقعیت مسئله : کهکیلویه‌و‌بویراحمد / بویراحمد
تـعداد بازدید از این پویش
508 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

جمعه بازار یاسوج حدود 900 غرفه دارد که محل درآمدی قشر ضعیف می باشد. این مکان به دلیل بی توجهی مسئولین و عدم حمایت آن ها توسط خود مردم اماده سازی شد.همین امر سبب گردیده مکان نامناسب و غیراستاندارد باشد، مکان جدیدی که مسئولین انتخاب کرده اند بسیار بد مسیر و دارای حدود 400 غرفه است. در حالیکه جمعه بازار حدود 900 غرفه دار دارد. مسئولین به جای جابه جایی این مکان می توانند همین مکان را ایمن سازی کنند تا همه ی این دستفروشان بتوانند درامد حداقلی را داشته باشند. با جابه جایی مشکلات بیشترمی شود.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه