ساماندهی اوضاع باقرشهر

گسترش هر روزه بهشت زهرا و آلودگی های زیستی ناشی از زباله و پالایشگاه زندگی در باقرشهر را هر روز سخت تر می کند.

موقعیت مسئله : تهران / ری
تـعداد بازدید از این پویش
964 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

مردم باقرشهر سالهای سال است با صدای فاتحه ی اموات ،آژیر آمبولانس ، پزشک قانونی ، بوی نامطبوع نیروگاه گازی ری ، شیرآبه های ماشین های حمل زباله و هزاران مشکل بزرگ و کوچک دیگر روبرو هستند و گسترش اراضی بهشت زهرا به سمت باقرشهر زندگی روزمره مردم را با ناراحتی و غم همراه کرده است.تعدد سالن های غذاخوری مراسم اموات روحیات مردم شهر را به شدت تحت تاثیر قرار داده سات. اوضاع این شهرستان نیازمند ساماندهی است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه