ساماندهی اوضاع باقرشهر

گسترش هر روزه بهشت زهرا و آلودگی های زیستی ناشی از زباله و پالایشگاه زندگی در باقرشهر را هر روز سخت تر می کند.

موقعیت مسئله : تهران / ری
تـعداد بازدید از این پویش
74 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
16 روز
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
0
حـمایت می کـنم
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

مردم باقرشهر سالهای سال است با صدای فاتحه ی اموات ،آژیر آمبولانس ، پزشک قانونی ، بوی نامطبوع نیروگاه گازی ری ، شیرآبه های ماشین های حمل زباله و هزاران مشکل بزرگ و کوچک دیگر روبرو هستند و گسترش اراضی بهشت زهرا به سمت باقرشهر زندگی روزمره مردم را با ناراحتی و غم همراه کرده است.تعدد سالن های غذاخوری مراسم اموات روحیات مردم شهر را به شدت تحت تاثیر قرار داده سات. اوضاع این شهرستان نیازمند ساماندهی است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه