ساماندهی به زمین های کشاورزی جنوب تهران

سرایت مواد نفتی از مخازن و لوله های انتقال پالایشگاه تهران زمین های کشاورزی، محیط زیست و گونه های جانوری باقرشهر در جنوب پایتخت را به مخاطره انداخته.

موقعیت مسئله : تهران / ری
تـعداد بازدید از این پویش
426 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

باقرشهر در جنوب شهرری و در پایین دست پالایشگاه نفت تهران قراردارد که به علت کمبود بارش ها طی سال های گذشته بیشتر آب موردنیاز کشاورزی آن از منابع زیرزمینی تامین می شود.خشک شدن زمین های کشاورزی محدوده پالایشگاه، بیکاری کشاورزان و تولید محصولات آلوده به مواد نفتی از جمله مشکلات کشاورزان این منطقه است.برخی کشاورزان، آب آلوده به مواد نفتی را پس از استحصال از چاه به داخل حوضچه مجزایی ریخته می ریزند و پس از ته نشین شدن،نفت را که بالا می آید جمع و سپس از آب در مزارع کشاورزی استفاده می کنند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه