صدور مجوز استخر پرورش ماهی

مسئولین جهاد و منابع طبیعی از دادن مجوز استخر پرورش ماهی خودداری می کنند

موقعیت مسئله : خراسان‌رضوی / زاوه
تـعداد بازدید از این پویش
583 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

سال 1396 شروع به ساخت استخر پرورش ماهی های در روستای مرغه زار کرده ام، کلیه اقدامات که جهاد و منابع طبیعی از ما خواسته اند را انجام دادیم و هزینه ها را به آن ها پرداخت کرده ایم، استخر را اماده کرده ایم و حدود سه هزار ماهی در آن پرورش می دهم اما حالا جهاد و منابع طبیعی می گویند که استان به ما گفتند که مجوز ندهید و اداره برق هم به ما برق نمی دهد بخاطر نداشتن مجوز ، اگر قرار بود مجوز ندهند چرا مسئولین جهاد و منابع طبیعی به ما تائیده داده اند؟ لطفا رسیدگی کنید

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه