درخواست تامین برق برای راه اندازی استخر ماهی های زینتی

اداره برق اعلام کرده است به استخر شما برق نمی دهیم و بروید سراغ نظام مهندسی به ما مربوط نیست

موقعیت مسئله : سمنان / سمنان
تـعداد بازدید از این پویش
490 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

بعد از اتمام تمام مراحل احداث استخر ماهی های زینتی و گرفتن پروانه و … دیوارکشی و فنس کشی اداره برق می گوید که ما به شما برق نمی دهیم بروید سراغ نظام مهندسی. ما با صرف کلیه هزینه ها و گرفتن کلیه تائیدات چرا باید در این مرحله با این مشکلات روبه رو شویم. در حالیکه کشور وارد کنند ماهی های زینتی است با حمایت از امثال ما می توان از خروج ارز جلوگیری کرد. اما مسئولین همراهی نمی کنند لطفا بررسی نمایید

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه