عدم صدور مجوز آزمایشگاه بصورت تعاونی

در استان مجوز آزمایشگاه بصورت تعاونی داده نمی شود و ما فعالین در این حوزه باید مجوز کرایه کنیم

موقعیت مسئله : همدان / همدان
تـعداد بازدید از این پویش
443 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

برای راه اندازی یک آزمایشگاه اقدام کردیم اما مسئولین استان می گویند که مجوز آزمایشگاه بصورت تعاونی نمی دهیم و ما مجبور شده ایم برویم و مجوز کرایه کنیم، اکنون ما با ده نفر نیروی دانشجوی جوان دکتر یک آزمایشگاه تشخصی طبی راه اندازی کرده ایم اما برای گرفتن مجوز هر اقدامی کردیم با در بسته مواجه شدیم، چرا مسئولین به ما مجوز نمی دهند و باعث شده اند یکسری افراد مجوز های خود را کرایه دهند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه