حل مشکلات برای گرفتن مجوز مرغ داری گوشتی

مسئولان جهاد در استان مازندران مجوز تاسیس مرغ داری گوشتی نمی دهند و دلیل آن را اشباع بودن صنعت مرغ داری بیان می کنند.

موقعیت مسئله : مازندران / گلوگاه
تـعداد بازدید از این پویش
453 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

جهاد شهرستان گلوگاه در استان مازندران از دادن مجوز برای راه اندازی مرغ گوشتی خودداری می کنند. فرمانداری برای ما نامه زده اما جهاد استان گفته است به استناد نامه معاون وزیر در تاریخ 97/02/10 که این نامه یک دستورالعمل اجرایی بوده و با ممنوع بودن صدور مجوز کاری ندارد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه