صدور مجوز آموزشگاه راهنمایی رانندگی

با راه اندازی یک آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در شهرک خاور شهر میتوان از مراجعه مردم این منطقه و روستاهای اطراف به تهران

موقعیت مسئله : تهران / ری
تـعداد بازدید از این پویش
525 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

ما در شهرک خاورشهر به دنیال تاسیس یک آموزشگاه راهنمایی رانندگی هستیم این شهرک و روستاهای اطراف نزدیک به 50 هزار جمعیت دارد. راه اندازی یک آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در شهرک خاور شهر میتوان از مراجعه مردم این منطقه و روستاهای اطراف به تهران جلوگیری نمیاد. هم از هزینه اضافی بر مردم جلوگیری و کاهش رفت و آمد به تهران و ترافیک ، الودگی و … جلوگیری کند. اما با همه ی این مزایا مسئولین از دادن مجوز خودداری می کنند و دلیل آن را اشباع شدن آموزشگاه در سطح شهر تهران بیان می کنند

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه