حل مشکل کاشت درخت پائولونیا در خمین

مسئولان منابع طبیعی استان مجوز کاشت درخت پائولونیا را نمی دهند.

موقعیت مسئله : مرکزی / خمین
تـعداد بازدید از این پویش
586 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

پس از تحقیقات در مورد کشت درخت پائولونیا، به دنیال مجوزات لازم رفتیم و بسیاری از مجوزات را تهیه کردیم ( مجوز محیط زیست، آب، برق، جهاد و …) اما منابع طبیعی مجوز نمی دهد و دلیل آن را نداشتن اطلاعات کافی و نبود تجربه بیان کرده اند و گفته اند ما نمی توانیم در این مورد اعلام نظر کنیم . در حالی که این درخت در گلستان و اصفهان کشت شده است و کشور در این زمینه بی تجربه نیست

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه