مسئولان منابع طبیعی و جهاد جوابگوی ما نیستند

منابع طبیعی در واگذاری زمین به ما خودداری می کند و می گوید مشخص نیست متولی موافقت اصولی برای واگذاری زمین کیست

موقعیت مسئله : اصفهان / سمیرم
تـعداد بازدید از این پویش
473 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
NAN %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

بنده 70 میلیون تومان هزینه کرده و باسکولی تهیه کرده ام و برای گرفتن زمین به منابع طبیعی مراجعه کرده ام،
منابع طبیعی می گوید که برای گرفتن زمین هست متولی موافقت اصولی تائید کند ، از آن ها می پرسیم متولی موافق اصولی کیست خودشان هم نمی دانند و بین سازمان ها پاسکاری می کنند ، لطفا مشخص کنید که متولی موافقت اصولی کیست و یا با امور اراضی جهاد صحبت کنید که مشکلات ما را حل نمایند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه