بانک ملت سود وام های بخشیده شده خواسته است

بانک سود وام هایی را که قبلا بخشیده بود می خواهد بگیرد

موقعیت مسئله : فارس / فیروزآباد
تـعداد بازدید از این پویش
490 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
1 نفر
درصد مشارکت
INF %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

مبلغ 30 میلیون وام از بانک ملت گرفته ام، بانک گفته بود اصل وام را پرداخت کنید سود آن بخشیده می شود الان که ما اصل وام را پرداخت کردیم بانک می گوید که 21 م دیگر باید بدهی.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
توان بالقوه