بانک رفاه کارخانه و خانه بنده را تملیک کرده

بانک کارخانه و خانه من را تملیک کرده و 13 کارگر من بیکار شده اند

موقعیت مسئله : خوزستان / اهواز
تـعداد بازدید از این پویش
541 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
2 نفر
درصد مشارکت
INF %
تـعداد مطلوب
0
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

کارخانه روغن عظیم زاده در اهواز به خاطر اوضاع آشفته اقتصادی ورشکسته شده است. بانک رفاه آمده و کارخانه را تملیک کرده همچنین خانه مسکونی من را تصرف کرده. بعد از توقف کارخانه توسط بانک کلیه دستگاه در حال فرسوده شدن هستند و بسیاری از دستگاه ها را دزد برده است. بسته شدن کارخانه باعث شده 13 کارگر من بیکار شوند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
avatar
0935 **** 759
توان بالقوه