حاشیه نشینی بحران جدی قزوین

توسعه نامتوازن عامل ایجادحاشیه نشینی . اشتباه محلات منفصله منجر به تشدید حاشیه نشینی شده است

موقعیت مسئله : قزوین / قزوین
تـعداد بازدید از این پویش
616 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
1 نفر
درصد مشارکت
0.0667 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

قزوین یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران بوده با این حال این خصیصه مهاجرپذیری با وجود هویت واحدی متشکل از “قزوینی” هرگز منتهی به بحران حاشیه نشینی نشده بود اما در سالیان اخیر با شکل گیری حاشیه نشینی نگران کننده در قزوین، این موضوع تبدیل به یکی از بحران های بالقوه این استان و شهر شده است.زوین نباید دچار مسائل حاشیه نشینی می شد اما متاسفانه اکثر شهرهای ما دچار آن شده اند که قزوین هم از گذشته با این مشکل روبرو بوده است لذا تاکید داریم در این زمینه غفلت نشود و همه مسائل مورد توجه قرار گیرد.ترکیب ناهمگون جمعیتی که در استان به‌ دلیل حاشیه نشینی مدرن اتفاق افتاده معضلات کیفری، فرهنگی و اجتماعی زیادی نیزبه‌همراه داشته است که در این بین با توجه به ویژگی دشت بودن قزوین گسترش شهرها با سرعت بیشتری صورت گرفته و نباید منطق زورآبادی و به هر قیمتی در توسعه شهری اتفاق بیفتد.محلات حاشیه نشین قزوین فراتر از آمارهای رسمی است. طبق آمارهای رسمی شهر قزوین در حال حاضر دارای سه سکونتگاه غیر رسمی حاشیه نشین شامل باغ نشاط، محله لالوها و کوی بهار است که از این میان باغ نشاط بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است.محلاتی چون: چوبیندر، مشعل دار، ناصرآباد، نجف آباد، نظام آباد هم جزو محلات حاشیه نشین قزوین محسوب می شوند همچنین محلات قدیمی که علی الظاهر در محاصره بافت جدید شهر قرار دارند: مانند هادی آباد و آبگیلک هنوز هم بافت حاشیه نشین دارند و از این معضلات رهایی نیافته اند.موج مهاجران کردهای عراقی به قزوین و سایر استانها و رونق اقتصادی بیشتر قزوین درسالهای پس از جنگ، مهاجران افغانی نیز به میهمانان ناخوانده پیشین اضافه شدند تا جایی که امروزه محلاتی مانند چوبیندر، نظام آباد، نجف آباد، مشعل دار و حاشیه نشین های اقبالیه و تاکستان از جمله محلاتی هستند که حضور اتباع افغانی در آنها بیش از سایر نواحی استان است ضمن اینکه از داخل کشور نیز مهاجران عمده ای از استان های کردستان و کرمانشاه و مرکزی در قزوین وجود دارد.افزایش بزه کاری، انهدام هویت های شهری، معضلات اقتصادی، روانی و امنیتی و مسائلی از این دست می تواند برای آینده استان قزوین خطرآفرین باشد و باید پیش از آنکه صورت حادی به خود بگیرد با صرف بودجه و استمداد از تخصص کارشناسان علوم اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و شهرسازی این تهدیدات را مرتفع کرد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
توان بالقوه