ساماندهی به بازارچه مرز خسروی

رونق بازارچه مرزی ایجاد اشتغال به دنبال دارد.

موقعیت مسئله : کرمانشاه / کرمانشاه
تـعداد بازدید از این پویش
462 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

استان کرمانشاه در 18 سال گذشته 14 بار بیشترین آمار بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است.یش از 52 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند در حالی که این آمار در کرمانشاه 32 درصد است.وضعیت بیکاری در کرمانشاه بسیار حادتر از چیزی است که بیان می‌شود.فضای کسب و کار ایران در جهان در رتبه آخر است و فضای کسب و کار کرمانشاه نیز در کشور رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.بانک‌های استان اختیار لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند .بنابر اعلام مرکز آمار ایران میانگین بیکاری کشور طی پاییز امسال ۱۱.۹ درصد اعلام شده و آمار ۲۵.۶ درصدی کرمانشاه بیش از دو برابر این میانگین است.
بازارچه مرز خسروی یکی از ظرفیت‌های تعطیل شده استان کرمانشاه است. این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای توسعه استان مؤثر است بلکه پایگاهی برای توسعه کشور محسوب می‌شود. ایجاد بازارچه مرزی نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه صادرات و افزایش مبادلات تجاری خواهد داشت. معیشت خانوارها در شهرستان ها با درآمدهای حاصل از تجارت با کشور عراق عجین شده و از این رو موضوع ساماندهی مبادلات در بازارچه ها باید در دستور کار مسئولین قرار بگیرد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه