ایجاد زیرساخت های مناسب کشاورزی در روستاهای همدان برای جلوگیری از مهاجرت مردم و گسترش حاشیه نشینی

نبود زیرساخت روستایی در روستاهای استان، باعث شده که اهالی روستاها به مهاجرت رو بیاورند.

موقعیت مسئله : همدان / همدان
تـعداد بازدید از این پویش
1,162 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
8 نفر
درصد مشارکت
0.5333 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

روستاهای استان همدان دارای زیرساخت های مناسبی نبوده و این امر سبب مهاجرت روستائیان به حاشیه شهر همدان شده است. معضل مهاجرت از روستا به شهر باعث خالی از سکنه شدن روستاها و از طرفی باعث معضلات اجتماعی در حاشیه شهر ها شده و زندگی اجتماعی مردم را تحت شعاع خود قرار داده است.تاكنون 597 هكتار از مساحت شهر همدان به عنوان مناطق حاشيه نشين يا سكونتگاه غيررسمي شناسايي شده است. مي توان تدابيري انديشيد و به كار بست كه سيل مهاجرت از روستاها به سمت شهرها و حاشيه نشيني را كاهش داد و از آسيب ها و معضلات اين پديده جلوگيري كرد و اين راهكارها مي تواند كم كردن شكاف طبقاتي و ارتقاء سطح كيفي زندگي در روستاها و توجه بيشتر به روستاييان و ازبين بردن فقر و بيكاري و گسترش عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي توسعه همه جانبه و برابر در همه استانها و مخصوصا روستا باشد و در حوزه اقتصادي احیای کشاورزی و تاسيس كارگاه ها و كارخانه هاي توليدي به منظور اشتغال جوانان، ميتواند تاثير بسزايي داشته باشد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه