آلایندگی‌های زیست محیطی در عسلویه

توسعه صنایع نفت، گاز و مجتمع‌های پتروشیمی، آلایندگی‌های زیست محیطی در عسلویه را افزایش داده است.

موقعیت مسئله : بوشهر / عسلویه
تـعداد بازدید از این پویش
618 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

توسعه شتابزده و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی باعث بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل محیط و آلودگی زیست محیطی منطقه شده است.وضعیت زیست محیطی منطقه عسلویه به علت عدم تعریف اهداف منطقه ای و عدم یکپارچه سازی برنامه ها از یکسو و عدم کنترل کامل آلاینده های منتشره توسط صنایع منطقه از سوی دیگر باعث شده که کیفیت محیط زیست منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد به نحوی که ادامه روند کنونی، سکونت و حتی اشتغال در منطقه را دچار چالشهای اساسی خواهد نمود. عمده آلودگی هوا در عسلویه ناشی از کارکرد نامناسب فلرهای مجتمع های گازی و پتروشیمی (فلرینگ)، تولید گوگرد ومحصور نبودن محل دپوی گوگردهای بازیافتی در مجتمع های گازی و انتشار آن در هوا به هنگام وزیدن باد و رفت آمد کامیونهای حمل گوگرد و باز بودن حوضچه های روغن گیری تصفیه فاضلاب صنعتی ، که مقادیر زیادی ترکیبات آروماتیک را در هوا منتشر می نماید با بهره گیری ازBurn pit ها جهت سوزاندن پسماندهای سنگین نفتی؛ آلودگی هوای ناشی از انها ها بسیار شدید و خطرناک بوده و در دنیا منسوخ و متوقف شده است. لذا آلودگی ناشی از بدسوزی فلرها، منطقه سلامت کارکنان و ساکنین آن را در معرض تهدیدات حاد بهداشتی– زیست محیطی قرار می دهد که مهمترین آنها وجودترکیبات سرطانزای آروماتیک در هوا می باشد. تجمع صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی ها در منطقه عسلویه و در پی آن اثرات تجمعی آلاینده های منتشره از منابع انتشار (احتراقی) ثابت ، آلودگی شدید هوا در این منطقه را موجب شده است
الودگی ناشی از پساب ها : خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع گاز مطابق استاندارد سازمان محیط زیست نمی باشد.همچنین خروجی آب های کولینگ پالایشگاه ها به دریا تخلیه می شود که حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی مانند میکروب کش ها برای مقابله با فعالیت های میکروبیولوژیکی در برج های خنک کننده می باشد. استفاده از کرومات به عنوان ضد خورندگی و رسوب گذاری در شبکه خنک کننده دارای آلودگی زیادی است.

حجم خروجی پساب صنایع خصوصاً در قسمت آب خنک کننده ها به حدی بالاست که در صورت تخلیه فاضلابهای صنعتی به این حجم، غیرقابل تشخیص در نگاه اول بوده و تنها آثار سوء آن بر آبزیان و تجمع زیستی آنها در موجودات دریایی مورد انتظار است.و آب خنک کننده ها آلودگی حرارتی را وارد دریا می کنند که لازم است وضعیت و میزان افزایش دمای آب دریا بر اساس استاندارد ها اندازه گیری و در صورت عدم رعایت موازین زیست محیطی نسبت به اصلاح وضعیت اقدام گردد.همچنین عدم پذیرش فاضلاب های صنعتی خارج از حد استاندارد طراحی تصفیه خانه مبین از واحدهای پتروشیمی با توجه به اینکه اکثر واحدهای پتروشیمی فاز یک دارای فاضلابی با غلظتی بالاتر از حد طراحی تصفیه خانه مبین می باشند، بنابراین حجمی از فاضلاب بدون تکلیف باقی می ماند که وضعیت آنها نامشخص می باشدو بعضا بصورت غیر قانونی به دریا تخلیه می گردد. آلایندگی پارس جنوبی باعث خشک شدن قسمتی از جنگل‌های حراء در نایبند عسلویه شده است / آلودگی هوا بر حیات گیاهی و مراتع تاثیر مستقیمی دارد و موجب تغییر جامعه گیاهی و مرگ تدریجی گونه‌های با ارزش می‌شود و این مهم متاسفانه در بسیاری از مناطق مورد توجه وزارت نفت قرار نگرفته است…

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه