قطع ید دلالان در خرید و فروش زعفران

دلال‌بازی در فصل برداشت زعفران حق کشاورزان را پایمال می‌کند

موقعیت مسئله : خراسان‌جنوبی / بیرجند
تـعداد بازدید از این پویش
638 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

زعفران به عنوان یکی از محصولات مهم و ارز آور در دنیا به حساب می‌آید و خراسان جنوبی نزدیک به 15 هزار هکتار از اراضی سطح زیرکشت زعفران را به خود اختصاص داده و 51 تن زعفران خشک ایران در استان خراسان جنوبی برداشت می‌شود.
شهرستان قائنات بزرگترین شهرستان خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی و به خصوص در بحث زعفران است که 4 هزار و 500 هکتار زعفران خراسان جنوبی در این شهرستان کشت می‌شود و نزدیک به 17 تن از 51 تن زعفران خشک خراسان جنوبی منحصر به قائنات است.
کشاورزان به دلیل تأمین دستمزد کارگر در زمان برداشت زعفران، مجبور به فروش محصول در خرمن می‌شوند. دلال بازی در هنگام برداشت و خرید و فروش زعفران زمینه خوبی برای برخی افراد فراهم کرده چراکه قیمت زعفران در فصل برداشت پایین است و وقتی محصول از دست کشاورز خارج شد قیمت‌ها افزایش می‌یابد.تاسفانه دلال‌های زعفران باعث شدند سود اصلی این محصول که زحمت اصلی آن را کشاورز می‌کشد به دست او نرسد و اگر مسئولان اقدامی کنند تا دلال‌ها حذف شوند کشاورزان هم دلگرم‌تر به کارشان ادامه می‌دهند و قاچاق زعفران هم رخ نمی‌دهد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه