اعتیاد معضل نخست استان

اعتیاد” معضل نخست خراسان‌شمالی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است

موقعیت مسئله : خراسان‌شمالی / بجنورد
تـعداد بازدید از این پویش
600 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

نرخ شیوع مواد مخدر در سطح کشور 5.4 درصد و در این استان 7.2 درصد است.نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و محرک در میان دانشجویان استان 6.6 درصد است که از میانگین کشوری که 5.6 درصد به ثبت رسیده، بیشتر است. خراسان شمالی در اعتیاد کارگران 11 درصد از کشور بالاتر است.مصرف مواد مخدر در بین کارگران این استان 33.3 درصد است.همچنین این استان در شاخص ضرب و جرح و خشونت دو برابر میانگین کشور است، 40 درصد موضوعات فردی، 12 درصد خانوادگی، 18 درصد ناموسی و مابقی نیز به علت گفتاری و تحریکی است. اعتیاد بلای خانمان سوز این استان شده است و اگر مسئولین اقدامی فوری نکنند این معضل هر روز در این استان بزرگ و بزرگ تر خواهد شد. اعتیاد که با خود آسیب هایی اجتماعی همچون طلاق ، نزاع ، درگیری ، دزدی و … آسیب دیگر را به همراه دارد.متاسفانه اعتیاد در بین دختران این استان هم در حال رشد می باشد و این امر باعث گسست خانواده های گردیده است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه