لزوم ورود نهادهای فرهنگی در دو محله چمن و آقاجان برای کاهش آسیب های اجتماعی

عدم نظارت صحیح در حوزه شهرسازی ، نبود امکانات فرهنگی و تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اجتماعی باعث شده است مناطق چمن و آقاجان از توابع شهرستان کرمانشاه سبب کاهش سن بزهکاری شده است.

موقعیت مسئله : کرمانشاه / کرمانشاه
تـعداد بازدید از این پویش
1,050 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
6 نفر
درصد مشارکت
0.4 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

عدم نظارت صحیح در حوزه شهرسازی ، نبود امکانات فرهنگی و تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اجتماعی باعث شده است مناطق چمن و آقاجان از توابع شهرستان کرمانشاه سبب کاهش سن بزهکاری شده است. توزیع مواد مخدر، نزاع های خیابانی، چاقوکشی، کاهش سن ارتباط نامشروع، بی خانمانی زنان سرپرست خانوار، رباخواری و افزایش فساد و فحشا از مشکلات اصلی این دو منطقه فقیرنشین کرمانشاه می باشد. وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این دو منطقه به گونه ای اسف بار است که در صورت عدم حمایت جدی از سوی مسئولین  باید منتظر عواقب بسیار شدیدتری نسبت به وضعیت فعلی باشیم. ورود نهادهای فرهنگی در این دو محله می تواند سازنده باشد و کاهش این آسیب ها کمک کند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه