رسیدگی به پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین

زمین خواری هفت سنگان به چالشی بحث برانگیز در سطح قزوینی و حتی سطح ملی تبدیل شده است.

موقعیت مسئله : قزوین / قزوین
تـعداد بازدید از این پویش
745 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
1 نفر
درصد مشارکت
0.0667 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

یکی از ابهامات وارده در زمینه مزایده این زمین ها این است که وقتی سازمانی قصد مزایده زمینی را دارد سعی میکند شرایطی را در آگهی درج کند که بیشترین قیمت گذاری روی آن انجام شود اما در مزایده این قطعات زمین یک زمین 98 قطعه ای یک قطعه قید شده ضمن اینکه این آگهی هیچ اشاره ای به تفکیک شدن زمین و سوابق آن نمی کند. مشخص نیست چند شرکت یا چند نفر در این مزایده حضور داشتند اما نکته جالب این است که تعاونی فاز هفت عدالت وابسته به شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل استان یکی از شرکت های حاضر در مزایده بوده است. این موضوع شاید اشکال قانونی نداشته باشد ولی می تواند جز ابهاماتی باشد مبنی بر این که حتما تعاونی از برنده بودن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری 150 میلیون تومان از هرکدام از اعضا می کند.
شهرداری با علم به کشاورزی بودن اراضی و غیر مجاز بودن صدور پروانه، دست به این کار می‌زند و چون بخشی از بدنه حاکمیت اقدام به خرید این زمین‌ها کرده است شهرداری پروانه صادر می‌کند در حالی که اگر افرادی مجزا این زمین‌ها را خریداری می‌کردند شهرداری هرگز پروانه صادر نمی‌کرد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0939 **** 712
توان بالقوه