ترمیم و بازسازی زیرساخت های حوزه حمل و نقل

جاده های مرزی و مواصلاتی به دلیل فرسودگی و عدم رسیدگی و ترمیم مانع بر راه رشد این استان شده است.

موقعیت مسئله : آذربایجان‌غربی / ارومیه
تـعداد بازدید از این پویش
560 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

آذربایجان غربی استانی ترانزیتی است ، جاده های این منطقه با توجه به وضعیت کوهستانی و دارا بودن بیش از۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور های ترکیه، عراق و آذربایجان و ۵ پایانه رسمی کشور و مناطق گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. اما جاده های آن از استانداردهای لازم برخوردار نبوده است و جاده های موجود هم ترمیم و باسازی مناسبی نشده اند. استان به دلیل دارا بودن ظرفیت های خاص می تواند صادرات غیرنفتی قابل توجهی داشته باشد اما عدم توجه مسئولین به راه های مرزی و مواصلاتی این امر را با مشکل روبه رو کرده است. مرز سرو ارومیه، رازی خوی، تمرچین پیرانشهر، بازرگان ماکو از مرزهای آذربایجان غربی هستند که در تامین زیرساخت های اولیه از جمله جاده های مواصلاتی مناسب و ساختمان گمرگ مشکلات جدی دارند. در جاده های این مناطق به ایمن سازی و ارتقای ایمنی توجهی نشده است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه