ساماندهی به مشکلات شهرک امام حسین بافق

عدم رسیدگی مسئولین زندگی مردم در شهرک امام حسین را با مختل روبه رو کرده است.

موقعیت مسئله : یزد / بافق
تـعداد بازدید از این پویش
472 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

زمین‌های شهرک امام حسین حدود ۱۵ سال پیش توسط تعاونی مسکن شرکت سنگ‌آهن تقسیم‌بندی و واگذار کارکنان این شرکت شده است. ساختمان ها در این شهرک ساخته شده وتعدادی زیادی از مردم در حال زندگی هستند همه این ها در حالی است که خیابان ها آسفالت و بهسازی نشده است، هنوز شبکه برق معابر اجرا نشده و مشکل روشنایی وجود دارد. این شهرک که یکی از شهرک های بزرگ است دارای مدرسه نیست و کودکان باید به دیگر شهرک ها برده شوند. مسیرهای ورد به شهرک غیر قابل استفاده هستند. شهرداری چندین مرتبه قول ایجاد فضای سبز در این شهرک را داده است اما هر دفعه تعدادی کامیون خاک در مکان تعبیه شده خالی می کند و می رود و الان این خاک های انباشت شده خود معضل دیگری به شهرک افزوده است. اما با همه این مشکلات شهرداری قبول نمی کند که مشکلات را حل کند و بهانه ی او این است که شهرک تحویل ما نشده است و ما مسئولیتی نداریم.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه