سازوکار مناسب جهت تولید گلهای طبیعی

مسئولان بایدسیاست‌های روشنی را اتخاذ کنندتاهر چه بیشتر از واردات کم شود، باوجود ظرفیت‌های بی‌بدیل مازندران، کشور نیازی به واردات گل وگیاه نداشته باشد.

موقعیت مسئله : مازندران / محمودآباد
تـعداد بازدید از این پویش
764 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

واردات بی‌رویه گلهای مصنوعی، بازار گلهای طبیعی را دچار مشکل کرده و علاوه بر این، در صادرات دچار مشکل هستیم و درحالی‌که دنیا به سمت مکانیزه پیش می‌رود ولی گلخانه‌های ما سنتی است و باید با دعوت از بخش خصوصی وسرمایه گذاران داخلی وخارجی گلخانه‌ها را مدرن کرده و به سمت صادرات پایدار برویم.نابسامانی بازار، نبود یارانه مشوق دار، کشت سنتی و بهره نبردن از تجهیزات مدرن و پیشرفته نیز سبب شده تا تولیدات گل و گیاه مازندران توان قدرت با رقبای خارجی را نداشته باشند و درصدی از آن تبدیل به ضایعات شوند.12 درصد ضایعات گل در گلخانه های محمود آباد است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0903 **** 525
avatar
0912 **** 071
avatar
0922 **** 617
avatar
0922 **** 617
توان بالقوه