جلوگیری از تاسیس مجتمع فولاد در منطقه خشک تربت حیدریه

آیا احداث و یا احیای کارخانه فولاد در تربت حیدریه که برای تامین آب شرب مردمش با محدودیت و مشکل مواجه است توجیه دارد ؟

موقعیت مسئله : خراسان‌رضوی / تربت حیدریه
تـعداد بازدید از این پویش
612 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

تربت حیدریه ظرف یک سال آبی اخیر با کاهش 46 درصدی میزان بارش مواجه بوده است. خطر بروز خشکسالی در تربت حیدریه به گوش همگان رسیده است اما مسئولین به جای فکر برای تامین آب شرب مردم یک صنعت اب بر که می توان در کنار دریا احداث کرد را میخواهند وارد این منطقه بی آب و خشک نمایند. تامین اب این صنعت از طریق حفرچاه های عمیق وخالی کردن ابهای زیرزمینی است. دشت های این استان امسال با کاهش 50 تا 60 درصدی بارندگی مواجه بوده اند آبا واقعا جای این صنعت اب بر در این منطقه خشک است یا در کنار دریا؟!

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه