ساماندهی شناگاه ها از آلودگی و جلوگیری از ورود پساب و آلودگی به دریا

شهرستان محمود آباد با پنج شناگاه آلوده به عنوان شهرستان ساحلی بیشترین میزان شناگاه های آلوده را به خود اختصاص داده است.

موقعیت مسئله : مازندران / محمودآباد
تـعداد بازدید از این پویش
528 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

شناگاه ها به دلیل مجاورت محل دپوی زباله ها خانگب، صنعتی، بیمارستانی و محل ریزش فاضلاب و پساب به دریا حالت بحرانی دارند.تنها 16 درصد از فاضلاب خانگی به داخل کانال فاضلاب شهری می ریزد.44 درصد فاضلاب شهری وارد سفره های زیر زمینی و 40 درصد نیز وارد آب های سطحی ،رودخانه ها و دریا می شود. مسئولین فکری برای حل این مشکل نمی کنند و تنها به علامت گذاری نقاط آلوده بسنده کرده اند. این آلودگی علاوه بر اینکه بیمارهایی برای مردم در پی دارد زیست گیاهی و جانوری را نیز از بین می برد و اقتصاد ساحل دریا را نیز از بین می برد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه