جمع آوری و دفن زباله های خانگی از کانال های آب

انباشت زباله‌ها در کانال آب منطقه کارکنان دولت شهرستان گچساران باعث ایجاد آلودگی و شیوع بیماری شده است.

موقعیت مسئله : کهکیلویه‌و‌بویراحمد / گچساران
تـعداد بازدید از این پویش
551 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
4 نفر
درصد مشارکت
0.8 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

انباشت زباله در کانال آب منطقه کارکنان دولت شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد باعث ایجاد آلودگی شده و بوی تعفن تمام این منطقه را فرا گرفته است.انباشت زباله در مکان های مسکونی اطراف شهرها و روستاها افزون بر ایجاد سیمای نازیبا،تهدیدی جدی برای سلامت مردم است.بیماریهای کزاز،حصبه، سالک پوستی و انگل های روده ای و مسمومیت ها ˈاز طریق آلودگی های ناشی از زباله حاصل می شود.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0935 **** 605
avatar
0938 **** 056
avatar
0939 **** 712
avatar
0912 **** 570
توان بالقوه