نوسازی و بازسای واحد های آموزشی غیر استاندارد ریگان

۵۰ واحد آموزشی غیر استاندارد در ریگان جان بیش از ۶ هزار دانش آموز این شهرستان را تهدید می‌کند.

موقعیت مسئله : کرمان / ریگان
تـعداد بازدید از این پویش
564 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
5 نفر
درصد مشارکت
1 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

در شهرستان ریگان مدارس غیر استاندارد آجری ،سنگی وکپری وخشت وگل وجود دارد که امنیت جانی دانش آموزان ریگانی را تهدید می‌کند. با اینکه خیرین 25 مدرسه نوساز تحویل داده اند اما این 50 مدرسه شرایط بسیار بدی دارند همچنین بعضی از این مدارس امکانات ابتدایی مانند میز و صندلی را هم دارا نمی باشند.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
خبرنگار ویـژه این مسئله
چهارشنبه 7 آذر
sadsadasdsad
خبرنگار ویـژه این مسئله
چهارشنبه 7 آذر
xcvxcvxcvxcvxcvxcv
خبرنگار ویـژه این مسئله
چهارشنبه 7 آذر
dsfsddfbftyrgfewwfwef
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0939 **** 120
avatar
0938 **** 837
avatar
0917 **** 178
avatar
0902 **** 002
avatar
0921 **** 796
avatar
0939 **** 712
توان بالقوه