جلوگیری از تخریب جنگل و خاک هیرکانی در اطراف شرکت سیمان نکا

جنگل‌های هیرکانی به دلیل برداشت بی رویه خاک زنده و قطع درختان در حال نابودی است

موقعیت مسئله : مازندران / نکا
تـعداد بازدید از این پویش
684 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
3 نفر
درصد مشارکت
0.6 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

کارخانه سیمان زرندین نکا منجر به نابودی بخش عطیمی از جنگل های هیرکانی شده است،مهم ترین دلیل این تخریب گسترده استفاده بی رویه از خاک جنگلی که جز ماده اولیه کارخانه سیمان محسوب می شود باشد.برداشت بی رویه خاک از عرصه جنگلی نه تنها منجر به ایجاد گودال‌ها و چاله‌های عمیق در سطح جنگلی شده بلکه جنگل‌ها را نیز برای رویش درختان ضعیف کرده است.می توان با کمک مسئولان مربوط، ماده اولیه کارخانه سیمان که از اراضی جنگلی تامین می شود را با قیمت مناسب از جای دیگری تامین کرد.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
avatar
0936 **** 952
avatar
0938 **** 056
avatar
0939 **** 712
avatar
0939 **** 714
avatar
0939 **** 714
توان بالقوه