ایجاد سازوکار حمایتی از زراعت پنبه و کارخانه های پنبه

8 کارخانه تعطیل پنبه در پارس‌آباد نیازمند احیا هستند

موقعیت مسئله : اردبیل / پارس‌آباد
تـعداد بازدید از این پویش
704 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
2 نفر
درصد مشارکت
0.4 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

پارس اباد مغان چند سال پیش رتبه اول کشت پنبه استان اردبیل و حتی روزگاری به عنوان سرزمین «طلای سفید» در کشور شهرت داشت که طی سال های اخیر به علت بی توجهی به کشاورزان پنبه کار، نابسامانی در بازار پنبه، کاهش تعرفه واردات پنبه از خارج و به تبع آن افت چشمگیر نرخ وش و محلوج پنبه داخل، کشاورزان مغانی را وادار کرده تا انگیزه ای برای کشت پنبه نداشته باشند و این امر نه تنها سطح زیر کشت پنبه در منطقه را کاهش داده، بلکه باعث تعطیلی کارخانجات پنبه پاک کنی در مغان نیز شده است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0935 **** 605
avatar
0939 **** 712
توان بالقوه