اسفالت کردن خیابان ها و ایجاد شبکه فاضلاب منطقه مهدیس

منطقه مهدیس ابتدایی ترین امکانات رفاهی را ندارد و سلامت زندگی مردم با مشکل روبه رو شده است.

موقعیت مسئله : خوزستان / اهواز
تـعداد بازدید از این پویش
505 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

وضعیت خیابان‌های منطقه مهدیس در شهر اهواز استان خوزستان به علت نداشتن روکش‌آسفالت، نداشتن کانال فاضلاب و انباشت نخاله و زباله نامناسب بوده و باعث شده است مردم در این منطقه با مشکلات فراوان روبه رو شوند. خیابان ها تماما خاکی و فاضلاب و زباله ها در همه جای این منطقه جمع شده است ، این منطقه به دلیل عدم رسیدگی مسئولین مربوطه دارای پایین ترین سطح بهداشت و سلامت است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
0917 **** 178
avatar
0917 **** 178
توان بالقوه