ایجاد طرحهای درامدزا زودبازده برای جلوگیری از نابودی جنگل

مشکلات معیشتی مردم این منطقه باعث روی آوردن آنها به تخریب درختان بلوط، ذغال گیری و فروش آن برای گذران زندگی شده است.

موقعیت مسئله : کرمانشاه / کرمانشاه
تـعداد بازدید از این پویش
732 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
6 نفر
درصد مشارکت
0.4 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

کوره های ذغال گیری در دل کوه های منطقه حفر می شوند و بلوط هایی که صدها سال برای قد کشیدن آن ها زمان سپری شده تنها در عرض دو ساعت نابود میشود. سال ۷۳ سیل سنگینی در منطقه آمد که 200 هکتار از زمین های زراعی حاصلخیز منطقه را از بین برد و کانال های آبرسانی را به کلی نابود کرد و تااکنون بازسازی روی این کانال ها صورت نگرفته است. مردم این منطقه نیازمند طرح های زودبازده ای هستند که بتوانند امکانات اولیه زندگی خود را تامین کنند نه طرح های زمان بر همانند کاشت زعفران که جهاد آن را شروع کرده است.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
avatar
avatar
0912 **** 071
avatar
0936 **** 952
avatar
0938 **** 056
avatar
0937 **** 659
avatar
0939 **** 712
توان بالقوه