رسیدگی به تخلف صدور مجوز برای قطع درختان نارنج در بابلسر

بی توجهی مسئولان نسبت به قطع درختان نارنج و حتی دادن مجوز برای قطع درختان کهن سال شهر

موقعیت مسئله : مازندران / بابلسر
تـعداد بازدید از این پویش
457 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

داستان قطعی درختان نارنج به سریالی ادامه داری تبدیل شده بود تا جایی که به بهانه نبود دید کافی برای واحدهای تجاری، درختان که مایه سرسبزی و نشاط در جامعه هستند، قطع شدند. بسیاری از این درختان با صدور مجوز شهرداری قطع شده همانند درختان نارنج مجتمع اطراف میدان ساعت و بسیاری از این درختان هم توسط سودجویان قطع می گردد نیازمند رسیدگی فوری و پاسخگویی مسئولان شهرداری بخاطر این اقدام مخرب است. لطفا پیگیری نمایید.

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه