شفاف سازی در مورد رها شدن پروژه مونوریل قم

کسی پاسخگویی پروژه منوریل قم نیست و این مسئله نیازمند شفافیت است

موقعیت مسئله : قم / قم
تـعداد بازدید از این پویش
521 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
1,500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

مونوریل قم با هدف تسهیل در رفت و آمد مردم ساخته شد و بعد از چندین سال با هزینه 200 میلیارد تومان متوقف و الان بیش از 10 سال از آغاز به کار ساخت آن می گذرد. چند سال پیش قطارهایی را برای آزمایش آوردند که به خاطر اشتباه مهندسان در محاسبات قطار به سقف گیر میکرد و تازه بعد از ساخت فهمیدند که اشتباه محاسباتی داشته اند و باید بسیاری از سازه ها از نو احداث شود، و بسیاری از موارد دیگر باعث شده این پروژه که هزینه سنگینی صرف آن شده است به حال خود رها شود و هیچ کدام از مجریان طرح و مسئولین پاسخگو نیستند

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه