حل مشکلات کارگران شرکت روغن نباتی جهان

تخلافات این کارخانه در عدم اجرای قانون کار، پرداخت نشدن حقوق و بیمه، قطع سرویس ایاب و ذهاب می باشد.

موقعیت مسئله : زنجان / زنجان
تـعداد بازدید از این پویش
630 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
تمام شد
تـعداد حامیان
0 نفر
درصد مشارکت
0 %
تـعداد مطلوب
500
توضیحات
نخبگان
خبرنگار
حل مسئله
نظرات مردم
شرکت کنندگان
لـینک کـوتاه :
اشتراک این پـویش با سایـرین:
توضیحات تکمیلی

شرکت روغن نباتی جهان در زنجان حدود ۵ سال است که به بخش خصوصی واگذار گردید قبل واگذاری این شرکت ۶۷۵ پرسنل و روزانه بالای ۴۰۰ تن تولید روغن نباتی داشت ولی در طول این ۵ سال به علت مشکلات مدیریتی این شرکت به ۱۱۴ پرسنل و تولید کمتر از ۲۰ تن در روزانه رسید عامل اصلی عدم مدیریت می باشد در هنگام واگذاری قرار بود این شرکت فاز دوم را راه اندازی کند اما نه تنها این کار را عملی نکرد، چندین مرتبه تعطیل و تولید را متوقف می نمود. از ج

دیدگاه نخبگان
خبرنگار
دیدگاه هسته حل مسئله
دیدگاه مردمی

مشارکت کنندگان
توان بالقوه