آدرس

شریعتی شمالی خیابان ماهان بوستان شریعتی سرای محله شریعتی شمالی

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

بوستان شریعتی

مسئول مرکز : خانم دادوند
موقعیت مهربانی : تهران / تهران
تـعداد بازدید از این مهربانی
88 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09124380643
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: