آدرس

بوستان ولایت خیابان برادران عبدی سرای محله خانی آباد نو

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

بوستان ولایت

مسئول مرکز : خانم شکری
موقعیت مهربانی : تهران / تهران
تـعداد بازدید از این مهربانی
109 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09129323382
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: