آدرس

گلستان علی آباد کتول

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

حجره (علی آباد کتول)

مسئول مرکز : آقای فکری
موقعیت مهربانی : گلستان / علی‌آباد
تـعداد بازدید از این مهربانی
19 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09153337405
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: