آدرس

گلستان کردکوی

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

حجره (کردکوی)

مسئول مرکز : آقای مازندرانی
موقعیت مهربانی : گلستان / کردکوی
تـعداد بازدید از این مهربانی
27 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09113776873
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: