آدرس

نهبندان _غدیر ۴

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

پوشاک، لوازم خانگی، موادغذایی، کفش

خیریه کانون جوانان رضوان نهبندان

مسئول مرکز : هادی محمدی
موقعیت مهربانی : خراسان‌جنوبی / نهبندان
تـعداد بازدید از این مهربانی
78 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
9921916208
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: