آدرس

ته خط نازی آباد خ بهمنیار نرسیده به میدان وصال دانش 19 سرای محله بهمنیار

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

سرای محله بهمنیار

مسئول مرکز : خانم ترکاشوند
موقعیت مهربانی : تهران / تهران
تـعداد بازدید از این مهربانی
118 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09384609748
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: