آدرس

سرای محله خانی آباد نو جنوبی

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

سرای محله خانی آباد نو جنوبی

مسئول مرکز : سرای محله
موقعیت مهربانی : تهران / تهران
تـعداد بازدید از این مهربانی
72 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09124463792
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: