آدرس

خوزستان گتوند خیابان امام ره مسجد حضرت ابوالفضل

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

لباس ، آجیل و شیرینی ، مواد غذایی، هدایای نقدی

شادی عید برای همه

مسئول مرکز : احسان لطیفی
موقعیت مهربانی : خوزستان / گتوند
تـعداد بازدید از این مهربانی
83 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09395035230
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: