آدرس

ساری – بلوار امیر مازندرانی – مهدی آباد – حسینیه هیئت قمر بنی هاشم (ع)، 09113537008 – 09118223591

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه موارد

مرکز نیکوکاری حسینیه قمر بنی هاشم (ع) ساری

مسئول مرکز : یوسف سید مهدی بارانی - احمدی آزاد
موقعیت مهربانی : مازندران / ساری
تـعداد بازدید از این مهربانی
169 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09113537008
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: