آدرس

اراک کوی امام علی ع خیابان سی متری

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

مسجد علی بن ابی طالب (ع)

مسئول مرکز : امید مشیدی
موقعیت مهربانی : مرکزی / اراک
تـعداد بازدید از این مهربانی
150 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09186402536
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: