آدرس

قم خیابان شهدا کوچه ممتاز کوچه 8 پلاک 16

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

همه اقلام

موسسه خیریه رسالات

مسئول مرکز : مرتضی استقامت
موقعیت مهربانی : قم / قم
تـعداد بازدید از این مهربانی
148 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09123531283
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: