آدرس

گلستان گرگان خیابان سرخواجه دبیرستان زمزم

برآورد ریالی

0 تومان

اقلامی که توسط این مرکز جمع آوری می شود

کمک های نقدی جهت تهیه بسته مواد غذایی

موسسه فرهنگی قرآن و عترت گلستان خضراء

مسئول مرکز : خانم کریمی
موقعیت مهربانی : گلستان / گرگان
تـعداد بازدید از این مهربانی
80 نفر
شماره تماس مسئول مرکز:
09111779825
توضیحات
نظرات مردم
لـینک کـوتاه :
اشتراک این مهربانی با سایـرین: